Přihlášení do IS MU

V předmětu jsou pro studenty nachystané dvě interaktivní osnovy. V jedné jsou informace o hodnocení výuky a o průběhu zkoušek, ve druhé jsou informace a odkazy k harmonogramu a obsahu výuky. V učebních materiálech předmětu studenti najdou slajdy z přednášek, jejich videozáznamy, demonstrační příklady a podklady pro bonusové úlohy jednotlivých seminárních skupin.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Jedna osnova obsahuje základní informace k hodnocení, druhá podrobný harmonogram s odkazy a materiály
 Studenti si mohou procvičit znalosti předtím, než budou na cvičení vyplňovat ostrý test
 Řešení úkolů mohou studenti diskutovat v rámci diskuzních fór, cvičící radí i kontrolují dodržování pravidel
 Studenti mají k dispozici výukové slajdy, příklady, potřebná zadání a materiály i záznamy přednášek v elektronické podobě