Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PB168 Základy databázových a informačních systémů

V přehledné interaktivní osnově jsou zveřejňovány informace o průběhu výuky, organizační pokyny a dále informace a odkazy na relevantní materiály k jednotlivým týdnům výuky. Ve studijních materiálech dále mají studenti přístupné materiály do cvičení.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Zpracované diagramy odevzdávají studenti do připravených odevzdáváren
 V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a studijní materiály
 Výukové prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě
 Témata na semestrální projekt vypisuje vyučující prostřednictvím rozpisů témat