Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

VV063 Hygiena práce s počítačem

V učebních materiálech jsou studentům k dispozici prezentace z přednášek, aby si studenti nemuseli na hodinách psát poznámky a mohli se spíše soustředit na výklad. Část výuky je věnována praktickým cvičením, vyučující studenty seznamuje se správnými kompenzačními cviky a korekcí problémů vznikajících z dlouhodobého sezení u počítače. V předmětu se studenti seznámí nejen s ergonomií počítačového pracoviště, kompenzačními cviky a prevencí vzniku RSI, ale také s nácvikem zvládání stresu. Aby si studenti cviky dobře pamatovali a mohli je později provádět i doma, vznikl ve spolupráci s techniky ISu výukový web. Cviky jsou v něm zpracovány formou jednoduchých komentovaných schematických animací, které si studenti mohou i vytisknout.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti mají k dispozici schematické animace cviků s komentářem vyučující
 Webová učebnice obsahuje výukové texty a jednotlivé animace cviků
 Studenti odevzdávají své eseje elektronicky do odevzdávárny
 Výukové prezentace mají k dispozici taktéž v elektronické podobě v ISu