Přihlášení do IS MU

V předmětu se využívá řada e-learningových nástrojů. Veškeré aktuální informace o probírané látce studenti najdou v interaktivní osnově předmětu. Osnova obsahuje termíny, odkazy na prezentace a zadání studijní literatury.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Veškeré aktuální informace najdou studenti v interaktivní osnově
 Dokumenty si mohou prostudovat v elektronické podobě v knihovně dokumentů ES/EU
 Své úvahy odevzdávají studenti elektronicky
 Odpovědi na průběžné testy zaznačují studenti do skenovatelných archů