Přihlášení do IS MU

Hlavním elektronickým výukovým materiálem v předmětu je interaktivní osnova, kde je ke každému týdnu základní komentář a odkaz na probírané materiály. Následuje procvičovací odpovědník, kde si studenti mohou vyzkoušet pochopení probírané látky.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace
 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány výukové prezentace a studijní texty
 V knihovně dokumentů ES/EU si studenti snadno najdou listinu zmiňovanou ve výkladu na hodině
 Ukázka procvičovacích odpovědníků