Přihlášení do IS MU
Fakulta sociálních studií

EVS134 Úvod do studia lidských práv

V předmětu se využívají odevzdávárny, interaktivní osnova a odpovědníky pro testování studentů.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Průběžný test obsahuje volnou odpověď. Student je informován, zda se drží stanoveného rozsahu
 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány jednotlivé prezentace, články i odpovědník průběžného testu
 Přes odevzdávárny probíhá také sběr otázek, které studenti mají na přednášející hosty
 V poznámkovém bloku vidí student hodnocení i zpětnou vazbu