Přihlášení do IS MU
Fakulta sociálních studií

EVS172 Evropský parlament a hlasovací schémata poslanců

V předmětu se hojně využívají e-learningové aplikace. Studentům je dostupná interaktivní osnova, kde najdou ke každému týdnu výuky literaturu ke studiu. Dále studenti vypracovávají dvě seminární práce, které odevzdávají přes odevzdávárnu. Druhá práce je týmová a studenti se k tématům přihlašují přes předmětový rozpis témat.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Animace přehledně ukazují složité procesy v EU
 Průběžné testy i osnovu si studenti spustí odkudkoliv
 Rozpisy témat ušetří práci s organizací týmové spolupráce na projektu
 Své seminární práce odevzdávají studenti do odevzdáváren