Přihlášení do IS MU

Komplexním studijním materiálem předmětu je multimediální učebnice Zdravotní tělesná výchova připravená ve spolupráci se Servisním střediskem pro e-learning na MU. Učebnice přibližuje studentům principy předepisování pohybové aktivity u zdravotně oslabených jedinců. Obsahuje množství studijních textů, obrázků, dále videoukázky cvičení, doporučené zdroje, zadání úkolů k procvičení a elektronické testy k ověření získaných znalostí. Publikace obsahuje i slovník pojmů vysvětlující stěžejní pojmy a hesla v oboru.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti naleznou potřebné informace ve webové učebnici
 Učebnice obsahuje videoukázky cvičebních jednotek pro online spuštění
 Elektronický test pro procvičení znalostí
 Seminární práce odevzdávají studenti elektronicky