Přihlášení do IS MU
Lékařská fakulta

BFAP0121c Anatomie pohybového systému I - seminář

Velmi názornou elektronickou pomůckou je studentům v předmětu multimediální učebnice s animacemi, videi a textem s názvem Pohyby v kloubech. Na webu studenti najdou interaktivní seznam kloubů. Se stavbou a pohyby každého kloubu se mají možnost blíže seznámit pomocí názorných animací s průhledem na lidskou kostru a reálných videoukázek. Web má pomoci studentům prohloubit znalosti o pohybech v jednotlivých kloubech na základě vizuálního vnímání. Publikace je ke stažení i v ePub formátu, takže studenti si ji mohou stáhnout také do svých mobilních zařízení.

Náhledy e-learningu

 V interaktivním rozcestníku si studenti volí, který kloub je zajímá
 Pohyb si student může pustit jak v reálném videu, tak v animaci s průhledem na kostru
 Ve videu jsou popsány i jednotlivé svalové skupiny, které se při pohybu zapojují
 Všechny animace a videa spolu s textem jsou umístěné ve webové učebnici