Přihlášení do IS MU

Mezi výukové metody předmětu patří vedle prezenčních aktivit také e-learning. Studenti zapsaní v předmětu jsou rozděleni do několika seminárních skupin, v nichž výuku zajišťuje několik vyučujících. Více vyučujících, různé styly učení, rozdílné doplňky učebních materiálů a společná snaha dovést studenty ke stejným znalostem jsou výchozí podmínky, díky kterým je nezbytné mít studijní materiály velmi dobře uspořádané, aby se studenti i jejich učitelé snadno v materiálech orientovali.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Z interaktivní osnovy jsou odkazovány další materiály, například odpovědníky
 Elektronické procvičovací testy často obsahují obrázky a zvukové nahrávky
 Tématická videa o anatomii jsou pro výuku jazyka důležitá. Studenti si je pustí online v ISu
 Každý učitel má svoji složku s dodatečnými materiály, dalšími testy i například drilovací učebnicí