Přihlášení do IS MU
Lékařská fakulta

VLLL021 Vyhledávání lékařské literatury a základy psaní odborného textu

Jedná se o plně e-learningový kurz pro studenty bakalářských a magisterských studijních programů na LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů atd.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Téma je v interaktivní osnově odlehčeno vtipnými obrázky
 Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do odevzdávárny
 Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem jednotlivými tématy
 Studenti si videozáznam přednášky spustí online a indexace jim pomůže v dohledání pasáží, ke kterým se chtějí vrátit