Přihlášení do IS MU
Lékařská fakulta

aVLIL021 Information literacy

Jedná se o plně e-learningový kurz v angličtině pro studenty anglických bakalářských a magisterských studijních programů LF zaměřený na zvyšování jejich informační gramotnosti. Kurz je studentům zpřístupněn prostřednictvím interaktivní osnovy členěné do tematických podosnov, které obsahují organizační pokyny, výukové materiály (interaktivní tutoriály, učební texty), zadání úkolů atd.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provádí studenta celým semestrem
 Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do odevzdávárny
 Interaktivní průvodce a tutoriály ukazují studentům krok za krokem postupy ve vyhledávání informací
 Elektronické testy umožní studentům zjistit, jak na tom se znalostmi jsou