Přihlášení do IS MU

Bi6290 Paleogenetika člověka

PřF | RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Aby byli studenti vtaženi do tématu paleogenetiky člověka, jsou pro ně nachystány interaktivní části přednášky. Ti, kteří se chtějí zapojit,… Zobrazit úplnou prezentaci

JAZ02 Angličtina pro geografy II

PřF | Mgr. Věra Hranáčová, Mgr. Daniela Dlabolová

Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti předmětu 4 interaktivní osnovy, které je navigují materiály během semestru. První z nich… Zobrazit úplnou prezentaci

JAZ03 Angličtina pro geografy III

PřF | Mgr. Věra Hranáčová, Mgr. Daniela Dlabolová

Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná interaktivní osnova. Najdou v ní veškeré informace k průběhu výuky, její organizaci, programu… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých

PřF | prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

V předmětu se studenti seznamují s rozmanitostí a aktuální fylogenezí bezobratlých živočichů, obohacenou o základní klasifikaci jednobuněčných eukaryot a představení… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi9410c Strukturní biologie - cvičení

PřF | Mgr. Eva Šebestová, Ph.D., Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby se studenti naučili ovládat vybrané volně dostupné webové nástroje, programy a databáze pro studium strukturní biologie… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie

PřF | doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

Vývojová a srovnávací imunologie využívá ve výuce interaktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi3061 Praktikum z obecné genetiky

PřF | doc. RNDr. Jana Řepková, CSc., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Interaktivní osnova je hlavní součástí Praktika z obecné genetiky. Studenti jsou hned na začátku výuky hromadným e-mailem upozorněni, že je… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi7820c Praktikum z genetiky populací

PřF | RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Praktikum z genetiky populací má tzv. praktickou část a e-learningovou část cvičení. V rámci e-learningové části jde především o osvojení… Zobrazit úplnou prezentaci

M7130 Computational geometry

PřF | doc. RNDr. Martin Čadek, CSc.

Interaktivní osnova - rozcestník pro studenty - zahrnuje všechny důležité informace. Studenti zde naleznou doporučenou literaturu pro celý semestr, informace… Zobrazit úplnou prezentaci

Z8309 Antropogenní geomorfologie

PřF | doc. RNDr. Karel Kirchner, CSc., RNDr. Eva Slabá

Předmět využívá interaktivní osnovu, ze které se studenti dále dostanou ke všem důležitým informacím. Učební texty jsou v nich rozděleny… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty