Přihlášení do IS MU

Bi8250 Vývojová a srovnávací imunologie

PřF | doc. RNDr. Pavel Hyršl, Ph.D., Mgr. Libor Vojtek, Ph.D.

Vývojová a srovnávací imunologie využívá ve výuce interaktivní osnovu a procvičovací elektronické testy. Interaktivní osnova slouží jako základní rozcestník pro… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi1030 Fylogeneze a diverzita bezobratlých

PřF | prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D.

V předmětu se studenti seznamují s rozmanitostí a aktuální fylogenezí bezobratlých živočichů, obohacenou o základní klasifikaci jednobuněčných eukaryot a představení… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi6290 Paleogenetika člověka

PřF | RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Aby byli studenti vtaženi do tématu paleogenetiky člověka, jsou pro ně nachystány interaktivní části přednášky. Ti, kteří se chtějí zapojit,… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi7820c Praktikum z genetiky populací

PřF | RNDr. Pavel Lízal, Ph.D.

Praktikum z genetiky populací má tzv. praktickou část a e-learningovou část cvičení. V rámci e-learningové části jde především o osvojení… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi3061 Praktikum z obecné genetiky

PřF | prof. RNDr. Jana Řepková, CSc., RNDr. Pavel Lízal, Ph.D., Mgr. Aneta Mikulášová, Ph.D.

Interaktivní osnova je hlavní součástí Praktika z obecné genetiky. Studenti jsou hned na začátku výuky hromadným e-mailem upozorněni, že je… Zobrazit úplnou prezentaci

Bi9410c Strukturní biologie - cvičení

PřF | Mgr. Eva Šebestová, Ph.D., Mgr. Jan Brezovský, Ph.D.

Cílem předmětu je, aby se studenti naučili ovládat vybrané volně dostupné webové nástroje, programy a databáze pro studium strukturní biologie… Zobrazit úplnou prezentaci

JAZ02 Angličtina pro geografy II

PřF | Mgr. Věra Hranáčová, Mgr. Daniela Dlabolová

Ve studijních materiálech v ISu najdou studenti předmětu 4 interaktivní osnovy, které je navigují materiály během semestru. První z nich… Zobrazit úplnou prezentaci

JAZ03 Angličtina pro geografy III

PřF | Mgr. Věra Hranáčová, Mgr. Daniela Dlabolová

Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná interaktivní osnova. Najdou v ní veškeré informace k průběhu výuky, její organizaci, programu… Zobrazit úplnou prezentaci

M7521 Pravděpodobnost a statistika

PřF | RNDr. Marie Budíková, Dr.

Pro studenty je v předmětu připravena multimediální učebnice Statistiky. Materiál je rozdělen do několika kapitol. V každé kapitole po stručném… Zobrazit úplnou prezentaci

Z0135 Úvod do studia planety Země

PřF | Mgr. Jarmila Burianová, Ph.D., doc. Mgr. Kamil Láska, Ph.D., doc. Mgr. Daniel Nývlt, Ph.D.

Předmět využívá dvě interaktivní osnovy - jednu pro přednášky a jednu pro cvičení. První obsahuje informace k teoretické výuce. Podosnovy… Zobrazit úplnou prezentaci

Načíst další předměty