Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

Bi9410c Strukturní biologie - cvičení

Cílem předmětu je, aby se studenti naučili ovládat vybrané volně dostupné webové nástroje, programy a databáze pro studium strukturní biologie. Pro studenty je připravena multimediální webová učebnice. Ke každé kapitole jsou připraveny interaktivní videotutoriály, které studenty návodnými popisky provází analýzou výsledků získaných z jednotlivých programů. Studenti díky tutoriálům zvládnou obdobné strukturní analýzy provést sami a lépe porozumí získaným výsledkům, než kdyby si četli jen strohý text. V učebnici jsou dále pro studenty připraveny příklady, zadání úkolů, potřebné odkazy a pokyny.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní videa provádí studenta jednotlivými kroky analýzy struktury biomolekul
 Webová učebnice obsahuje všechny důležité materiály, které studenti na cvičení potřebují
 Videotutoriály jsou odkazovány v textu hned pod zadáním
 Studenti vkládají obrázky do formuláře, zodpovídají dotazy a výsledek posílají do odevzdávárny