Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

JAZ03 Angličtina pro geografy III

Výchozím studijním zdrojem pro studenty je podrobná interaktivní osnova. Najdou v ní veškeré informace k průběhu výuky, její organizaci, programu pro jednotlivé týdny, odkazy na webové stránky, videa a domácí úkoly. V osnově jsou uvedeny základní i doporučené studijní materiály, které rozšiřují výuku, odkazy na slovníky a trénink výslovnosti.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova je kompletním informačním rozcestníkem kurzu
 Své úkoly odevzdávají studenti elektronickou cestou přímo do odevzdávárny
 Drilovací učebnice slouží k tréninku slovíček
 K samostudiu slouží studentům velké množství multimediálních odpovědníků, procvičují si jimi znalosti