Přihlášení do IS MU
Přírodovědecká fakulta

M7521 Pravděpodobnost a statistika

Pro studenty je v předmětu připravena multimediální učebnice Statistiky. Materiál je rozdělen do několika kapitol. V každé kapitole po stručném vysvětlení teorie následují velmi podrobně řešené příklady, přičemž řešení je provedeno jak klasicky, tak s využitím systému STATISTICA. Postupy v systému STATISTICA jsou zpracovány dvojím způsobem – jako video tutoriál a jako interaktivní tutoriál, v němž je student po celou dobu instruován, jaký následující krok má učinit.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Interaktivní tutoriály provázejí studenty krok za krokem řešením úkolů v programu Statistica
 K dispozici jsou postupy popsané v textu, i interaktivní tutoriály či video
 Průběžné testy skládají studenti v počítačové učebně, výsledky mají ihned
 Prezentace mají studenti k dispozici v elektronické podobě v ISu