Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

CJV_AW Academic Writing_ONLINE

Tento kurz probíhá výhradně pomocí e-learningu (v prostředí IS.MUNI a aplikace Peer-review) a snaží se podpořit kompetence studentů v oblasti cizojazyčného akademického psaní v anglickém jazyce. V průběhu semestru studenti vychází z interaktivní osnovy, ve které mají veškeré potřebné instrukce a odkazy na studijní materiály k danému týdnu výuky (autonomní složka kurzu – student může volit dle svých individuálních preferencí a potřeb), odkazy na procvičovací testy (povinná složka) a odkazy na diskuzní fóra (povinná složka). V diskuzních fórech studenti musí napsat příspěvek k zadanému tématu a zároveň reagovat na příspěvky ostatních studentů. Klíčovou součástí kurzu je vypracování dvou písemných úloh a rovněž poskytnutí elektronického peer-review ke každé z obou úloh (povinná složka). Závěrečný kontrolní test probíhá v počítačové učebně za dozoru vyučujícího. Výsledky ze všech testů a úkolů studenti naleznou v poznámkových blocích. Systém výuky motivuje studenty, aby se učili průběžně, a zároveň díky závěrečnému testu zajišťuje, že za studenta nebude online předmět studovat někdo jiný.

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova provází studenta semestrem
 Výukové prezentace mají studenti přístupné v elektronické podobě z osnovy
 Elektronické testy zajišťují pravidelnou průběžnou přípravu studentů
 Vhodně zvolené úkoly prostřednictvím diskusních fór zvyšují kompetence studentů v oblasti akademického psaní