Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

SZ7BP_JKRE Základy jazykové kultury a rétoriky

Cílem předmětu je, aby byli studenti schopni tvořit psané i mluvené projevy ve spisovné češtině a kultivovaně se vyjadřovat a vystupovat. Jednotlivé nástroje v Informačním systému pomáhají vyučující efektivně zvládnout výuku velkého množství studentů, kteří se do předmětu hlásí. Například závěrečnou prezentaci mohou studenti prezentovat buď naživo v učebně, nebo si mohou zvolit elektronickou formu. Natočí se na mobilní telefon či webkameru a výsledné video vloží do odevzdávárny. Vyučující je hodnotí a zpětnou vazbu studentovi podá přes poznámkový blok anebo rovnou komentáři do samotného videa.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti si sami natáčejí prezentace na mobilní telefony či webkamery (ilustrační fotografie)
 Zpětnou vazbu získávají studenti přímo navázanou na místa ve videu nebo prostřednictvím poznámkového bloku
 V interaktivní osnově studenti naleznou základní informace a také doplňující videa
 Výukové prezentace a dokumenty jsou odkazovány přímo z interaktivní osnovy