Přihlášení do IS MU
Pedagogická fakulta

Ze0046 Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí

Pro předmět Regionální geografie Ameriky, Austrálie a polárních oblastí byla vytvořena webová učebnice, která byla připravena ve spolupráci s techniky ISu a která obsahuje podrobnou fyzicko-geografickou a socio-ekonomickou charakteristiku Austrálie. K jednotlivým částem jsou formou odpovědníků připraveny cvičné testy s několika stovkami otázek a úkolů k procvičení.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Webová učebnice obsahuje podrobné informace o charakteristice Austrálie
 V procvičovacím testu například studenti přetahují značky nerostných surovin na správná místa
 Závěrečný úkol odevzdávají studenti do odevzdávárny
 Výukové prezentace jsou plné schémat a map, studenti je mají k dispozici elektronicky v ISu