Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

BEV501Zk Evropské mezinárodní právo soukromé

Pro studenty tohoto předmětu je připravena interaktivní osnova, která slouží jako výuková pomůcka umožňující studentům získat lepší přehled v probíraném učivu. Jsou zde mj. uvedeny veškeré důležité informace k organizaci a průběhu výuky, podmínkám pro úspěšné ukončení předmětu, studijní literatura a právní předpisy k celému předmětu, stejně tak jako k dílčím tématům.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Webová učebnice doplňuje studijní zdroje v předmětu
 Díky osnově studenti získají lepší přehled v probíraném učivu
 Výukové prezentace mají studenti zveřejněné v ISu