Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MP106Z Římské právo I

V předmětu je využívána interaktivní osnova, která slouží jako výchozí zdroj informací k předmětu. Studenti zde najdou stěžejní literaturu, informace k organizaci výuky a jejímu ukončení. Osnova je rozdělena na část k přednáškám, kde jsou k dispozici jednotlivé prezentace, a k seminářům. Pro seminární výuku mají studenti k dispozici studijní podklady a své úkoly potom odevzdávají elektronickou cestou do připravené odevzdávárny. Zápočtový test je realizován prostřednictvím odpovědníků v IS MU a je možné ho složit odkudkoliv v průběhu stanovených 14 dní.

Náhledy e-learningu

 Interaktivní osnova je výchozím zdrojem informací pro studety
 Studenti mají k dispozici i historické mapy, fotografie, časové osy
 Úkoly odevzdávají studenti pro připravené odevzdávárny
 Zápočtový test probíhá elektronickou formou