Přihlášení do IS MU

Tento povinný jazykový předmět má sdílené studijní materiály s volitelným předmětem (PrF:MV510Z), protože výuka je identická a studenti obou předmětů mají stejný rozsah učiva. Výchozím studijním zdrojem je interaktivní osnova, která plní funkci rozcestníku ke kurzu. Jejím cílem je usnadnit studentům práci se studijními materiály tak, aby zvládli požadavky na studium právní angličtiny ve třetím semestru. Ve studijních materiálech studenti naleznou pracovní sešity na každý seminář.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Záznamy vybraných přednášek zahraničních odborníků jsou dostupné ve studijních materiálech
 Interaktivní osnova slouží jako přehledný rozcestník materiálů
 Ukázka jedné tzv. tahací otázky z odpovědníku
 Své úkoly odevzdávají studenti elektronicky do připravených odevzdáváren