Přihlášení do IS MU
Právnická fakulta

MVE001Z Kapitoly z českého středověkého práva

Prostřednictvím e-learningových nástrojů v IS MU byl vytvořen e-learningový kurz, který obsahuje průvodce e-learningovým kurzem a šest tematicky sevřených výukových modulů. Kurz je zaměřen na studium, četbu a rozbor právních textů. Každý modul obsahuje autorský text od vyučujících, jenž je úvodem k tématu, povinnou literaturu k nastudování daného problému a zadání úkolu. Plnění úkolu je realizováno prostřednictvím tematických diskusních fór. Příspěvky studentů jsou nejdřív ohodnoceny a následně je umožněno studentům seznámit se s příspěvky ostatních studentů k dané problematice. Na závěr je pro studenty připraven odpovědník, kde si mohou ověřit základní znalosti.

Náhledy e-learningu

 V interaktivní osnově najdou studenti všechny potřebné informace
 Anotace v diskusi je přímo hodnocena do poznámkového bloku a dodána zpětná vazba
 Tahací otázka ze závěrečného procvičení