Přihlášení do IS MU

Pro volitelný předmět v magisterském studiu byla vytvořena přehledná interaktivní osnova s informacemi o výuce, její organizaci a ukončení předmětu. Jsou zde odkazy na studijní materiály a zdroje. Studenti mohou komunikovat prostřednictvím diskusního fóra. Získání kolokvia je podmíněno závěrečným testem nebo referátem doprovázeným powerpointovou prezentací.

Náhledy e-learningu

 V interaktivní osnově najdou studenti například i pokyny k návštěvě střelnice, která je v kurzu čeká
 Z osnovy jsou odkazovány výukové prezentace s obrázky a schématy