Přihlášení do IS MU
Fakulta informatiky

PA152 Efektivní využívání databázových systémů

Průvodcem semestru pro studenty je interaktivní osnova, která odkazuje na právě probíraná témata do studijních materiálů. V případě, že studenti mají zadán domácí úkol, je zde odkaz na odpovědník. V diskusním fóru reagují vyučující na dotazy ohledně organizace výuky nebo právě nejasností v domácích úkolech.

Zobrazit vše

Náhledy e-learningu

 Studenti vidí při vyplňování odpovědníků zpětnou vazbu a nápovědu k otázkám a příkladům
 Textové otázky jsou opraveny vyučujícím a zpětná vazba zadána studentovi v poznámkovém bloku
 Interaktivní osnova je přehledným průvodcem semestrem
 Díky skenovacím testům mají studenti v ISu i zpětnou vazbu učitele a vidí, kde chybovali