Přihlášení do IS MU

 

 

Zajímá Vás

  • co učitelé v e-learningu používají
  • jak modernizovat výukový web
  • jak používat video/audio, obrázky
  • jak využít interaktivních cvičení
  • novinky: bodovaná diskuse, drilovací slovník

 

přijďte se podívat na veřejnou prezentaci

E-learning a multimédia na MU

aneb co se podařilo nasadit do výuky

 

Datum: 24. dubna 2008
Čas: 9:00–12:00
Místo: Právnická fakulta, ul. Veveří 70, Brno, místnost 038

Všechny Vás srdečně zvou e-technici a s-technici

 

Program prezentace

 

9:00 Začátek prezentace
9:00 Kdo je to e-technik/is-technik/s-technik? Co může pro učitele udělat? Co je to Elportál a co tam lze najít? Novinky v e-learningu v IS MU.
9:15 Elektronické testování v IS MU - státnicové odpovědníky na Fakultě sociálních studií.
9:30 Ozvučené prezentace v MS Powerpoint - tvorba, ukázky a zkušenosti autorů.
9:45 Plány v IS MU: drilovací slovník, bodovaná diskuze.
  Profily realizovaných zakázek:
10:00 Úvodní a všeobecné informace
10:15 Multimediální prvky používané vyučujícími jazyků (audia, videa)
10:30 Pomůcky s mnoha studijními zdroji, ukázkami učitelů humanitních předmětů
10:45 Pomůcky pro velké množství probírané látky obohacené o multimédia u vyučujících přírodovědných systematických předmětů
11:00 Animace a simulace pro porozumění příčinám, průběhům a důsledkům jevů pro vyučující přírodovědných experimentálních předmětů
11:15 Záznamy a animace pohybu, znázornění sportu a her v tělovýchově
11:30 Interaktivní manuály k aplikacím, výstup z odpovědníkové ankety, konverze otázek z LaTeXu a další pomůcky
11:45 Závěrečná diskuse
12:00 Konec prezentace