Přihlášení do IS MUOdpovědník je obecný webový formulář, který může sloužit nejrůznějším e-learningovým účelům - od neformální ankety týkající se toho, zda by studenti ocenili vypsání předtermínu, po vysoce chráněný zkušební test psaný v počítačové učebně. Nastavení - popis - Odpovědníku se proto skládá z celé řady rubrik, kterými si každý může individuálně obměnit chování. Prozkoumali jsme to, jaká nastavení učitelé typicky používají, a aplikaci výrazně zjednodušili. Zejména:

Údaje jsou přednastavené

Soustřeďte se jen na pár zvýrazněných rubrik, které potřebují vaše rozhodnutí - např. zda aktivitu bodovat.
Můžete samozřejmě změnit i přednastavené rubriky, ale typicky není potřeba se jimi zabývat.

 

Přednastavení závisí na tom, k čemu má být Odpovědník použit

Nastavení se výrazně liší, pokud mají studenti s odpovědníkem doma procvičovat, nebo pokud mají např. psát ostrý test u PC. Vyberte si režim, který se blíží vašemu záměru, a nastavení si upravte.

 

Dva nové režimy - demo testu a skenování písemky

Chcete-li se studenty psát ostrý test u PC, doporučujeme jim nejdříve zprovoznit ukázku pro domácí nácvik ostrého testu, aby při samotném testu věděli, jak aplikaci ovládat.

Druhý nový režim využijete při přípravě zaškrtávací písemky, jejíž odpovědní list pak chcete oskenovat, automaticky rozpoznat a obodovat, body zavést do poznámkových bloků a skeny studentům do Přijímaren k nahlédnutí.

Předvyplnění dle jiného vašeho Odpovědníku

Pokud vytváříte několik obdobných Odpovědníků (např. pro různé zkušební termíny), ušetří vám čas předvyplnit si další Odpovědník dle jiného.

Snadnější práce se Sadami otázek

Někteří učitelé do jednoho testu řadí otázky z několika sad - aplikace nyní pohodlně zobrazí všechny sady a umožní jich zařadit více najednou.

Zpřístupnění a znepřístupnění studentům na jedno tlačítko

Studenti běžně nemají k sadám otázek a odpovědníkům přístup (jsou umístěny v zabezpečené testbance). Přístup jim zajišťuje tzv. odkaz na Odpovědník, soubor .qref. Nově aplikace tento soubor transparentně vytváří a ruší, vy jen použijete tlačítko Zpřístupnit či Zatím nezpřístupňovat. Přehled zpřístupněných odpovědníků studenti vidí ve svém rozhraní Student, anebo můžete také odkaz na Odpovědník zavěsit do Interaktivní osnovy.


Nyní je tedy zprovoznění Odpovědníku rychle uchopitelné i pro začátečníka. Na závěr zopakujme principy práce s odpovědníky:

1. Učitel .. Sady otázek
    zde si vytvoříte otázky

2. Učitel .. Správa odpovědníku
    zde nastavíte popis, tj. kdy, jak a které otázky mají studenti zodpovídat


S přípravou a provozem Odpovědníku je vám připraven pomoci váš osobní e-technik na adrese etech@fi.muni.cz