Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 12532, z toho autentizovaných: 146.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 9
Celkový počet přístupů: 12532
Maximální počet přístupů: 1837
Průměrný počet přístupů: 1392.44
Medián počtu přístupů: 1695
Směrodatná odchylka: 1408.44

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 12
Celkový počet přístupů: 1694
Maximální počet přístupů: 326
Průměrný počet přístupů: 141.17
Medián počtu přístupů: 167
Směrodatná odchylka: 302.40

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 19
Počet nenulových hodnot: 9
Celkový počet přístupů: 37
Maximální počet přístupů: 8
Průměrný počet přístupů: 1.95
Směrodatná odchylka: 11.18

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).