Přihlášení do IS MU
Psychomotorika nejen pro děti

Psychomotorika nejen pro děti

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 512, z toho autentizovaných: 63.
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 1
Celkový počet přístupů: 512
Maximální počet přístupů: 512
Průměrný počet přístupů: 512.00
Medián počtu přístupů: 512
Směrodatná odchylka: 0.00

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 3
Celkový počet přístupů: 512
Maximální počet přístupů: 257
Průměrný počet přístupů: 170.67
Medián počtu přístupů: 257
Směrodatná odchylka: 157.46

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 17
Počet nenulových hodnot: 7
Celkový počet přístupů: 28
Maximální počet přístupů: 8
Průměrný počet přístupů: 1.65
Směrodatná odchylka: 9.99

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).