Přihlášení do IS MU
Masarykova univerzita

Elportál

Statistika přístupů pro Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy

Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy

Morfologie ruštiny 2: Číslovky, slovesa a neohebné slovní druhy

Počet přístupů tohoto vydání publikace: 607
Roční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 2
Celkový počet přístupů: 607
Maximální počet přístupů: 458
Průměrný počet přístupů: 303.50
Medián počtu přístupů: 303.5
Směrodatná odchylka: 218.50

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Měsíční statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 6
Celkový počet přístupů: 607
Maximální počet přístupů: 140
Průměrný počet přístupů: 101.17
Medián počtu přístupů: 95.5
Směrodatná odchylka: 90.50

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Denní statistiky
Počet hodnot v zobrazeném období: 16
Počet nenulových hodnot: 6
Celkový počet přístupů: 23
Maximální počet přístupů: 8
Průměrný počet přístupů: 1.44
Směrodatná odchylka: 9.48

Statistiky se vztahují k období zachycenému zobrazeným grafem.

Doménové statistiky
Uživatelé nejčastěji přistupují z počítačů v doménách:

Statistiky jsou sestavovány jednou denně v nočních hodinách, přičemž jsou pro výpočet použita data unikátních přístupů (tj. od jednoho uživatele z jedné IP adresy je započítán maximálně jeden přístup k publikaci za hodinu).