logo Lékařská fakulta Biochemický ústav
Teoretická pracoviště
14110512 BiochemÚ Teorie Lékařská fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

přednosta ústavudoc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D.
zástupkyně přednosty ústavuRNDr. Hana Paulová, CSc.

Zaměstnanci

Profesoři

Docenti

Odborní asistenti

Asistenti

Neučitelští pracovníci

* Dlouhodobě mimo výkon práce

Emeritní profesoři