logo Přírodovědecká fakulta Ústav botaniky a zoologie
Biologická sekce
14314020 ÚBZ Biol Přírodovědecká fakulta MU

Garantovaná výuka   Publikační činnost

ředitel ústavuprof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Zaměstnanci

Profesoři

Lektoři

Neučitelští pracovníci

Emeritní profesoři


Externí spolupracovníci