Pracovní skupina pro strategii a data ve vizuální prezentaci — Lékařská fakulta

Zápisy z jednání

Interní členové