Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: Applied and environmental geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
PřF B-GEO Geologie
Název anglicky: Geology
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.
Název anglicky: Applied and environmental geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Mgr. Radek Škoda, Ph.D.
Název anglicky: Geoenvironmental risks and remediations
magisterský navazující, 2 r., Ing., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.
PřF N-GEO Geologie
Název anglicky: Geology
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2034
Garant: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.