Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

Název anglicky: International Relations and European Politics
bakalářský, 3 r., Bc., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 19. 11. 2019 – 18. 11. 2029
Garant: Mgr. Martin Chovančík, Ph.D.
Název anglicky: International Relations and European Politics
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 18. 6. 2019 – 17. 6. 2029
Garant: doc. Mgr. et Mgr. Oldřich Krpec, Ph.D.
Název anglicky: European Governance
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 16. 2. 2021 – 15. 2. 2031
Garant: doc. Vratislav Havlík, Ph.D.
Název anglicky: Joint Master Programme in International Relations: Europe from the Visegrad Perspective
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D.
Název anglicky: Energy Policy Studies
magisterský navazující, 2 r., Mgr., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 5. 8. 2018 – 4. 8. 2028
Garant: doc. Mgr. Jan Osička, Ph.D.