Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

PdF D-DCIJ_GER Fremdsprachendidaktik
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: němčina němčina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.
Název anglicky: Didactics of Foreign Language
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: angličtina angličtina
Akreditace: 23. 6. 2020 – 22. 6. 2030
Garant: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Společná oborová rada: Didaktika cizích jazyků

Předseda

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D.

Externí členové

doc. PaedDr. Hana Andrášová, Ph.D.
JČU, České Budějovice
doc. PaedDr. Monika Černá, Ph.D.
Filozofická fakulta Univerzita Pardubice
doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D.
externí členka
Dr. phil. Brigitte Sorger
Pädagogische Hochschule in Wien
prof. PhDr. Libuše Spáčilová, Dr.
Filozofická fakulta Univerzity Palackého, Olomouc
prof. PaedDr. Eva Stranovská, PhD.
Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, Nitra
prof. PhDr. Lenka Vaňková, Dr.
Ostravská univerzita