Potvrzení:

Úspěšně uloženo.

LF D-NEUR Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský, 4 r., Ph.D., vyučovací jazyk: čeština čeština
Akreditace: 11. 12. 2018 – 10. 12. 2028
Garant: prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Oborová rada: Neurovědy

Oborová komise: Neurologie

LF DNEUR Neurologie
Název anglicky: Neurology
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc.
prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
prof. MUDr. Egon Kurča, PhD.
prof. MUDr. Jan Roth, CSc.
I. LF UK v Praze v Praze

Oborová komise: Neurovědy

LF DNEUV Neurovědy
Název anglicky: Neurosciences
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy

Předseda

prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.
Předsedou oborové komise musí být člen oborové rady daného doktorského programu.

Externí členové

prof. Dr. Ing. Petr Hluštík, Ph.D.
FN Olomouc
prof. Ing. Jiří Jan, CSc.
FEKT VUT v Brně
Ing. Pavel Jurák, CSc.
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Jan Kremláček, Ph.D.
LF UK Hradec Králové
doc. PharmDr. Hana Kubová, DrSc.
AV ČR, Fyziologický ústav

Oborová komise: Psychiatrie

LF DPSAT Psychiatrie
Název anglicky: Psychiatry
doktorský prezenční se specializací
Zahrnut v programu: LF D-NEUR Neurovědy