prof. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.

učo 29687

Pracoviště

Členství v akademických orgánech