Kdo smí na vybrané fakultě měnit základní údaje o obdobích?

 1. Mgr. Irena Doubková (RIS Adm CEITEC MU), učo 22144
 2. Mgr. Leona Dunklerová (KFR PNO LF MU), učo 29923
 3. RNDr. Michaela Fajkusová (RIS Adm CEITEC MU), učo 323686
 4. MUDr. Lenka Forýtková, CSc. (BiofyzÚ Teorie LF MU), učo 443
 5. Mgr. Irena Chaloupková (UZV PNO LF MU), učo 240923
 6. Ing. Ivana Janáčková (PersO Děk SprPrac LF MU), učo 239211
 7. Ing. Renata Jobeková, MBA (OKR Děk SprPrac LF MU), učo 360849
 8. prof. MUDr. Kateřina Kaňková, Ph.D. (VSKK ÚPF Teorie LF MU), učo 2524
 9. Mgr. Nikola Kostlánová, Ph.D. (Adm CEITEC MU), učo 12689
 10. Silvie Koutná (OVQ Děk SprPrac LF MU), učo 109233
 11. RNDr. Pavel Kříž, Ph.D. (CIT SUKB MU), učo 42082
 12. Olga Křížová (ÚFKL Fyz PřF MU), učo 56639
 13. prof. MUDr. Martina Kukletová, CSc. (STK FN USA LF MU), učo 2527
 14. Mgr. Bc. Tomáš Navrátil, DiS. (OKR Děk SprPrac LF MU), učo 70642
 15. prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (UZV PNO LF MU), učo 98239
 16. Gabriela Rozínková (UZV PNO LF MU), učo 242896
 17. Mgr. Tereza Sáňková (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 109713
 18. Mgr. Jana Sedláková (OVQ Děk SprPrac LF MU), učo 13336
 19. RNDr. Roman Šmíd, Ph.D. (IBA SpolP LF MU), učo 3993
 20. prof. RNDr. Eva Táborská, CSc. (BiochemÚ Teorie LF MU), učo 1068
 21. doc. RNDr. Josef Tomandl, Ph.D. (BiochemÚ Teorie LF MU), učo 47
 22. Bc. Pavla Wolfová (OKR Děk SprPrac LF MU), učo 233133
 23. Ing. Jitka Pavlačková (SO Děk SprPrac LF MU), učo 113961
 24. Ing. Blanka Hromadová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 247976
 25. Denisa Klímová (OKVV Děk SprPrac LF MU), učo 252429
 26. Bc. Jitka Králíková (SO Děk SprPrac LF MU), učo 169903
 27. Bc. Markéta Neckařová (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 38819
 28. RNDr. Ivana Pánková (SO Děk SprPrac LF MU), učo 119735
 29. Bc. Markéta Puchalová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 366521
 30. Bc. Helena Melicharová, MBA (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 70690
 31. Mgr. Tereza Sáňková (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 109713
 32. Anna Horáková (SO Děk SprPrac LF MU), učo 116926
 33. Bc. Zuzana Pilátová (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 221743
 34. Tereza Bednaříková (SO Děk SprPrac LF MU), učo 171945
 35. Mgr. Jana Šlancarová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 215658
 36. Magda Teryngelová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 103422
 37. RNDr. Lenka Grycová, Ph.D. (SO Děk SprPrac LF MU), učo 12679
 38. Mgr. Eliška Chlupová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 462586
 39. Mgr. Zuzana Palacková (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 267012
 40. Ing. Kateřina Sehnalová (SO Děk SprPrac LF MU), učo 201697
 41. Mgr. Lucie Jethwa Vališová (ZO Děk SprPrac LF MU), učo 428771
 42. Mgr. Eliška Mičánková, MBA (USM Teorie LF MU), učo 80008

Je zobrazen seznam osob majících právo 'katal_a' s atributem 'w' na objekt 1411