MIKDS0242 Diplomový seminář II

Lékařská fakulta
jaro 2020
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Marie Dvořáková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
PhDr. Olga Suková (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (pomocník)
Silvie Koutná (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: Silvie Koutná
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd – Pracoviště nelékařských oborů – Lékařská fakulta
Rozvrh
Čt 23. 4. 11:50–13:30 F01B1/309, Čt 28. 5. 10:00–11:40 F01B1/309, 14:00–15:40 F01B1/309
Předpoklady
MIKDS0141 Diplomový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - rozlišit rozdíl mezi anotací a abstraktem;
- definovat klíčová slova dle zadání;
- vytvořit rešeršní dotaz;
- použít vybrané databáze k vyhledávání full textu;
- citovat dle zvoleného citačního stylu;
- psát odborný text.
Osnova
  • Struktura diplomové práce, harmonogram a formální zpracování.
  • Téma práce a definice klíčových slov.
  • Rešeršní dotaz – zástupné a pomocné znaky, Booleovské operátory.
  • Evaluace informací na internetu, databáze, vyhledávání full textu.
  • Etické aspekty diplomové práce, citační etika.
  • Tvorba anotace, abstraktu.
Literatura
    neurčeno
  • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008, 161 s. ISBN 9788089132706. info
  • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005, 96 s. ISBN 8024409925. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po předložení teoretické části diplomové práce dle stanovených požadavků - obsah, rozsah, cílů a hypotéz.
Navazující předměty
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024, jaro 2025.