MIKDS0242 Diplomový seminář II

Lékařská fakulta
jaro 2023
Rozsah
0/0.4/0. 6. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Miloslav Klugar, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jitka Klugarová, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Natália Beharková, Ph.D. (cvičící)
PhDr. Petra Búřilová, BBA (cvičící)
Mgr. Dana Dolanová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kůřil, DiS. (cvičící)
doc. PhDr. Miroslava Kyasová, PhD., MBA (cvičící)
Mgr. Denisa Macková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. et Mgr. Andrea Menšíková (cvičící)
Mgr. Edita Pešáková, DiS. (cvičící)
prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Soldánová (cvičící)
Mgr. Marta Šenkyříková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiřina Večeřová (cvičící)
Gabriela Rozínková (pomocník)
Garance
PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: PhDr. Simona Saibertová, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav zdravotnických věd - Pracoviště nelékařských oborů - Lékařská fakulta
Rozvrh
Po 6. 2. 10:00–11:40 B11/327, Čt 23. 3. 10:00–11:40 B11/327, Čt 20. 4. 8:00–9:40 F01B1/530
Předpoklady
MIKDS0141 Diplomový seminář I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je seznámit studenty s formálními požadavky při zpracování diplomové práce za předpokladu dodržení publikační etiky a správného citování použitých zdrojů.
Výstupy z učení
Student bude schopen: - rozlišit rozdíl mezi anotací a abstraktem;
- definovat klíčová slova dle zadání;
- vytvořit rešeršní dotaz;
- použít vybrané databáze k vyhledávání full textu;
- citovat dle zvoleného citačního stylu;
- psát odborný text.
Osnova
 • Struktura diplomové práce, harmonogram a formální zpracování.
 • Téma práce a definice klíčových slov.
 • Rešeršní dotaz – zástupné a pomocné znaky, Booleovské operátory.
 • Evaluace informací na internetu, databáze, vyhledávání full textu.
 • Etické aspekty diplomové práce, citační etika.
 • Tvorba anotace, abstraktu.
Literatura
  neurčeno
 • KATUŠČÁK, Dušan, Barbora DROBÍKOVÁ a Richard PAPÍK. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti,. [1. české vyd.]. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 9788089132706. info
 • JURÍČKOVÁ, Lubica. Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením. Edited by Kateřina Ivanová. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého, 2005. 96 s. ISBN 8024409925. info
Výukové metody
přednášky, cvičení
Metody hodnocení
Zápočet je udělen po předložení teoretické části diplomové práce dle stanovených požadavků - obsah, rozsah, cílů a hypotéz.
Informace učitele
https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Evaluace/evaluace.pdf https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse_praxe.html https://kuk.muni.cz/vyuka/materialy/Reserse/reserse.pdf
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/med/jaro2023/MIKDS0242