ZLPO011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 15. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Maláska, Ph.D., EDIC (přednášející)
prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., MBA, FESAIC (cvičící)
MUDr. Petr Dominik (cvičící)
MUDr. Martina Drahošová (cvičící)
MUDr. Anna Hasara (cvičící)
MUDr. Martin Helán, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Ondřej Hrdý (cvičící)
MUDr. Kamil Hudáček (cvičící)
MUDr. Jan Hudec (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chvátal (cvičící)
doc. MUDr. Jozef Klučka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tomáš Korbička (cvičící)
doc. MUDr. Martina Kosinová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Kotolová (cvičící)
MUDr. Marek Kovář (cvičící)
MUDr. Milan Kratochvíl (cvičící)
MUDr. David Kříž (cvičící)
MUDr. Aneta Mrkvičková (cvičící)
MUDr. Tereza Prokopová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Tamara Skříšovská, DESAIC (cvičící)
MUDr. Martin Slezák (cvičící)
MUDr. Deana Slovjaková (cvičící)
doc. MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Suk (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
MUDr. Václav Vafek (cvičící)
MUDr. Martin Vavřina (cvičící)
MUDr. Kamil Vrbica (cvičící)
Lenka Dobrovolná (pomocník)
Mgr. Pavlína Kosíková (pomocník)
Martina Matoušková (pomocník)
Lucie Odehnalová, DiS. (pomocník)
Irena Vaďurová (pomocník)
prof. MUDr. Roman Gál, Ph.D. (náhr. zkoušející)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (náhr. zkoušející)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (náhr. zkoušející)
Garance
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Anesteziologicko-resuscitační klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta (43,00 %), Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště Nemocnice Bohunice a Porodnice – Lékařská fakulta (43,00 %), Klinika dětské anesteziologie a resuscitace – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno - pracoviště dětské medicíny – Lékařská fakulta (14,00 %)
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPO011c/21: Pá 27. 9. 12:30–14:10 ARK N01063, Pá 11. 10. 12:30–14:10 ARK N01063, Pá 25. 10. 14:00–15:40 KDAR N01004, Pá 8. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Pá 22. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Pá 6. 12. 12:30–14:10 ARK N01063, L. Dadák
ZLPO011c/22: Čt 19. 9. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 3. 10. 12:30–14:10 ARK N01063, Po 14. 10. 10:00–11:40 KDAR N01004, Čt 31. 10. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 14. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 28. 11. 12:30–14:10 ARK N01063, Čt 12. 12. 12:30–14:10 ARK N01063, L. Dadák, A. Hasara
ZLPO011c/23: St 25. 9. 8:00–9:40 N02144, St 9. 10. 8:00–9:40 N02144, St 23. 10. 8:00–9:40 N02144, Čt 7. 11. 10:30–12:10 KDAR N01004, St 20. 11. 8:00–9:40 N02144, St 4. 12. 8:00–9:40 N02144, St 18. 12. 8:00–9:40 N02144, J. Maláska
ZLPO011c/24: Po 16. 9. 14:30–16:10 N02144, Po 30. 9. 14:30–16:10 N02144, Po 14. 10. 14:30–16:10 N02144, Po 11. 11. 14:00–15:40 KDAR N01004, Po 25. 11. 14:30–16:10 N02144, Po 9. 12. 14:30–16:10 N02144, J. Maláska
Předpoklady
NOW ( ZLPO011p První pomoc -předn. ) || NOW ( VLPO011p První pomoc - přednáška )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci.
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- provést primární a sekundrání vyšetření pacienta;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dospělého;
- předvést 1 minutu základní neodkladné resuscitace na modelu dítěte;
- poskytnout první pomoc u osoby v bezvědomí, při vědomí.
- komunikovat s pacientem při vědomí.
Osnova
 • Kardiopulmonální resuscitace Posouzení situace, vyšetření zraněného, kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci jedním nebo dvěma zachránci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
 • Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • Typy krvácení, stavění krvácení. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
 • Typy ran. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, poranění hrudníku a břicha; obvazová technika.
 • Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
Literatura
  povinná literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Vivien J. ARMSTRONG. První pomoc : autorizovaná příručka organizací St John Ambulance, St Andrew's First Aid a British Red Cross. Translated by Petr Stříbrný. V Praze: Slovart, 2015. 288 stran. ISBN 9788073913861. info
  doporučená literatura
 • AUSTIN, Margaret, Rudy CRAWFORD a Barry KLAASSEN. First aid manual : the Authorised Manual of St John Ambulance, St Andrew's First Aid and the British Red Cross. Revised 10th edition. London: DK, 2016. 288 stran. ISBN 9780241241233. info
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011c!
Výukové metody
Praktická cvičení.
Metody hodnocení
Praktická cvičení jsou povinná. MCQ test, ve kterém je třeba správně odpovědět 85% otázek.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023.