ZLPO011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2006
Rozsah
0/0.5. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hillová Mannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPO011c/21: Pá 11:30–12:10 ARK2
ZLPO011c/22: Pá 11:30–13:10 ARK2
ZLPO011c/23: Út 14:10–15:50 ARK1
ZLPO011c/24: Út 14:10–15:50 ARK1
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Osnova
  • 1.Kardiopulmonální resuscitace dospělých Posouzení situace, vyšetření zraněného,kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, manévry a pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest, podpůrné dýchání, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, prekordiální úder, postup při resuscitaci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
  • 2.Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
  • 3.Typy krvácení, stavění krvácení. Typy ran, ošetření. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření. Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny, obvazová technika.
  • 4.Poranění hrudníku a břicha. Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
  • 4.Konzultace, zápočtový test.
Literatura
  • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
  • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
  • První pomoc , J. Bydžovský , 74 str., Grada 2001 , ISBN 80-247-0099-9
  • První pomoc , M. Zeman , 141 str., Galén 1998 , ISBN 80-85824-46-9
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011c!
Informace učitele
http://www.med.muni.cz/~ldadak/pp/
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.