ZLPO011c První pomoc - cvičení

Lékařská fakulta
podzim 2008
Rozsah
0/1. 1 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MUDr. Ivan Čundrle, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Olga Gimunová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Marek Hakl, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jitka Hillová Mannová, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Hruda, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Miroslav Chabiča (cvičící)
MUDr. Ivo Křikava, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Malý (cvičící)
MUDr. Veronika Matlaková (cvičící)
MUDr. Filip Otevřel, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Eva Straževská (cvičící)
MUDr. Pavel Suk, Ph.D. (cvičící)
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Roman Štoudek (cvičící)
doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. (cvičící)
MUDr. David Zábranský (cvičící)
MUDr. Jitka Zemanová (cvičící)
MUDr. Václav Zvoníček, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Veronika Jálová, Ph.D. (pomocník)
Eva Podborská (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Vladimír Šrámek, Ph.D.
Anesteziologicko-resuscitační klinika - Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně - Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: MUDr. Lukáš Dadák, Ph.D.
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
ZLPO011c/21: každý sudý pátek 11:30–13:10 N02214, O. Gimunová, J. Hillová Mannová, V. Jálová, F. Otevřel, E. Straževská, J. Zemanová
ZLPO011c/22: každý sudý pátek 11:30–13:10 N02214, O. Gimunová, J. Hillová Mannová, V. Jálová, F. Otevřel, E. Straževská, J. Zemanová
ZLPO011c/23: každé sudé úterý 14:10–15:50 N04006, L. Dadák, E. Podborská
ZLPO011c/24: každé sudé úterý 14:10–15:50 N04006, L. Dadák, E. Podborská
ZLPO011c/40: Rozvrh nebyl do ISu vložen. O. Gimunová, J. Hillová Mannová, V. Jálová
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory
Cíle předmětu
První pomoc je teoreticko - praktický předmět předávající vědomosti a dovednosti pro poskytování předlékařské první pomoci.
Cílem předmětu je poskytnout základní poznatky o zásadách první pomoci při náhle vzniklých poruchách zdraví. Dále zvládnout organizaci první pomoci na místě, kde k postižení došlo a naučit se základní dovednosti transportu raněných, obvazové techniky a kardiopulmonální resuscitace.
Osnova
 • 1.Kardiopulmonální resuscitace dospělých Posouzení situace, vyšetření zraněného,kontrola základních životních funkcí. Nedostatečné dýchání, zástava dýchání, neprůchodnost dýchacích cest, umělé dýchání. Zástava srdeční činnosti, zástava krevního oběhu, nepřímá masáž srdce, postup při resuscitaci, indikace k zahájení KPR, délka resuscitace, stabilizovaná poloha.
 • 2.Kardiopulmonální resuscitace dospělých Pomůcky k zajištění průchodnosti dýchacích cest.
 • 3.Kardiopulmonální resuscitace dětí. Odlišnosti KPR u dětí a novorozenců, její sekvence a délka. Některé náhlé poruchy zdraví u dětí.
 • 4.Typy krvácení, stavění krvácení. Typy ran, ošetření. Krvácení tepenné, žilní, vlásečnicové; tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo; krvácení z tělních otvorů, vnitřní krvácení; šok a protišoková opatření.
 • 5. Obvazová technika Drobná poranění, skalpující a ztrátová poranění, amputace, popáleniny.
 • 6.Poranění hrudníku a břicha. Zlomeniny, úrazy kloubů a svalů. Druhy zlomenin, komplikace; imobilizace, fixace, technika dlahování; poranění axiálního skeletu, transport.
 • 7.Konzultace, zápočtový test.
Literatura
 • Příručka první pomoci. Edited by I. Svobodová, Translated by I. Dvořáček. Bratislava: Príroda, 1993. 222 s. ISBN 80-07-00416-5. info
 • DVOŘÁČEK, Ivan a Jaromír HRABOVSKÝ. První pomoc. 4. dopl. vyd. Praha: Avicenum, 1986. 221 s., il. info
 • První pomoc , J. Bydžovský , 74 str., Grada 2001 , ISBN 80-247-0099-9
 • První pomoc , M. Zeman , 141 str., Galén 1998 , ISBN 80-85824-46-9
Záložky
https://is.muni.cz/ln/tag/LF:ZLPO011c!
Metody hodnocení
Praktické cvičení. Složení zápočtového testu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.