aVLDD91CH Diferenciální diagnostika - Chirurgie

Lékařská fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1.3/0. 20. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MUDr. Vladimír Bartl, CSc. (přednášející)
Mgr. MUDr. Štěpánka Bibrová, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Robert Doušek (přednášející)
prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D. (přednášející)
MUDr. Milan Horák (přednášející)
doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Ladislav Plánka, Ph.D. (přednášející)
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc. (přednášející)
prof. MUDr. Jindřich Vomela, CSc., LL.M. (přednášející)
prof. MUDr. Ivan Čapov, CSc. (cvičící)
MUDr. Zdeněk Chovanec, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Konečný, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Mgr. Petr Kysela, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Robert Macháček (cvičící)
MUDr. Filip Marek, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jaromír Meduna (cvičící)
MUDr. Adam Peštál, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Petr Piskač, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Jiří Podlaha, CSc. (cvičící)
doc. MUDr. Vladimír Procházka, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Michal Reška, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Škvařil, Ph.D. (cvičící)
doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Petr Vlček, Ph.D. (cvičící)
MUDr. Jan Žák, Ph.D. (cvičící)
Barbora Krausová (pomocník)
Lucie Kučerová (pomocník)
Hana Půčková (pomocník)
Eva Zahradníková (pomocník)
Garance
prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Kontaktní osoba: doc. MUDr. Lenka Veverková, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: II. interní klinika – Společná pracoviště s Fakultní nemocnicí u sv. Anny v Brně – Lékařská fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
aVLDD91CH/30: Po 6. 1. 12:00–15:20 I.CHK N02002, Út 7. 1. 12:00–15:20 I.CHK N02002, St 8. 1. 12:00–15:20 I.CHK N02002, Čt 9. 1. 12:00–15:20 I.CHK N02002, Pá 10. 1. 12:00–15:20 I.CHK N02002
aVLDD91CH/31: Po 16. 9. 12:00–15:20 N07191, Út 17. 9. 12:00–15:20 N07191, St 18. 9. 12:00–15:20 N07191, Čt 19. 9. 12:00–15:20 N07191, Pá 20. 9. 12:00–15:20 N07191
aVLDD91CH/32: Po 6. 1. 12:00–15:20 N07191, Út 7. 1. 12:00–15:20 N07191, St 8. 1. 12:00–15:20 N07191, Čt 9. 1. 12:00–15:20 N07191, Pá 10. 1. 12:00–15:20 N07191
aVLDD91CH/33: Po 14. 10. 12:00–15:20 KDCHOT N03005, Út 15. 10. 12:00–15:20 KDCHOT N03005, St 16. 10. 12:00–15:20 KDCHOT N03005, Čt 17. 10. 12:00–15:20 KDCHOT N03005, Pá 18. 10. 12:00–15:20 KDCHOT N03005
aVLDD91CH/34: Po 14. 10. 12:00–15:20 I.CHK N01002, Út 15. 10. 12:00–15:20 I.CHK N01002, St 16. 10. 12:00–15:20 I.CHK N01002, Čt 17. 10. 12:00–15:20 I.CHK N01002, Pá 18. 10. 12:00–15:20 I.CHK N01002
Předpoklady
aVLFA0822c Farmakologie II - cvičení && aVLCH0832c Chirurgie II - cvičení
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem výuky je naučit studenta diferenciálně diagnostické rozvaze při vyšetřování nemocných s interními, chirurgickými a neurologickými onemocněními a osvojit si správné a účelné postupy při jednotlivých vyšetřeních. Výuka navazuje na přednesenou problematiku v 5. ročníku, kterou dále prohlubuje a zlepšuje praktické dovednosti.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu bude schopen diferenciálně diagnostické rozvahy u pacienta. Student bude schopen:
- získat správnou anamnézu od pacienta
- stanovit priority v diferenciálně diagnostickém postupu a vytvořit diagnosticko-terapeutický plán
- provést odpovídající fyzikální vyšetření, které je zaměřené na pacientovy symptomy
- interpretovat všechny dostupné údaje získané při vyšetření zahrnující anamnézu, objektivní vyšetření, výsledky laboratorních a instrumentálních vyšetření
- na základě získaných výsledků činit potřebná klinická rozhodnutí
Osnova
  • Výuka probíhá v jednotlivých odborných blocích - interní, chirurgický a neurologický blok, ve kterých bude probrána diferenciální diagnostika: . horečky . šokových stavů . poruch vědomí . dušnosti . bolesti na hrudníku . otoky dolních končetin . poruchy rytmu . synkop a kolapsových stavů . bolesti břicha . akutní krvácení ze zažívacího traktu . ikteru, průjmů . hepato- a splenomegalie . dyspepsie . kašle a expektorace . hemoptýzy (vykašlávání krve) . akutní a chronické selhání ledvin . močových syndromů . thyreopatií . bolestí koubů . anémií . krvácivých stavů . uzlinového syndromu . exantémů . pádů ve stáří . akutních a chronických kognitivních poruch, depresí . bolesti hlavy . záchvatovitých stavů . bolesti zad . poruch iontové rovnováhy . náhlé příhody hrudní . komplikace v pooperačním období . plicní infiltráty
Literatura
    doporučená literatura
  • LUKÁŠ, Karel and Aleš ŽÁK. Chorobné znaky a příznaky : diferenciální diagnostika. 1. vyd. Praha: Grada, 2014. xxii, 890. ISBN 9788024750675.
  • Raftery a.T. Lim E. Diferenciální diagnoza. Grada, Praha, 2009, 520s. ISBN 978-80-247-2356-3
    neurčeno
  • Diferenciální diagnostika ve vnitřním lékařství .Steffen, H.M, Griebenow,R. Meuthen, I a kol. Praha. Grada, 1. vydání, 2010, , 416 s.,ISBN 978-80-247-2780-6
  • • Differential Diagnosis of Common Complaints Symons,A.B. , Seller, R.H., 7th Revised edition 2017, 480 p. ISBN13 9780323512329
Výukové metody
Praktická výuka je (v rozsahu téměř 100 % celkového objemu výuky) doplněna o komplexní spektrum metod simulační výuky na simulátorech s různou měrou věrnosti, trenažérech a virtuálních pacientech. Simulační výuka ústí v následný debriefing (zpětnou vazbou pro studenta). V popředí rovněž stojí problémově orientovaná výuka, kdy se student učí prostřednictvím řešení předloženého problému a také týmově orientovaná výuka, kdy studenti v menších skupinách společně diskutují a vybírají řešení daného problému. Důraz je také kladen na rozvoj měkkých dovedností, vč. tzv. „21st century skills“, tedy zejména na komunikaci, rozhodovací schopnosti, kritické myšlení, krizovou komunikaci a týmovou spolupráci.
Metody hodnocení
Tradiční metody hodnocení jsou doplněny o objektivní klinickou evaluaci, která ověřuje klinické znalosti a další dovednosti, jakými jsou např. komunikace, fyzikální vyšetření, provádění výkonů, interpretace výsledků atd. Tento způsob evaluace poskytuje studentům objektivní a konkrétní zpětnou vazbu. Výuka je zakončena kolokviem.
Vyučovací jazyk
Angličtina
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, podzim 2021, podzim 2022, podzim 2023, podzim 2024.