VH_15b Collegium musicum - mužský sbor

Filozofická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Jan Špaček (přednášející)
Mgr. Jaroslav Černocký (cvičící), Mgr. Jan Špaček (zástupce)
Vojtěch Král (pomocník)
Mgr. Tomáš Novotný (pomocník)
Mgr. Vlastimil Tichý (pomocník)
Zdeněk Zmeškal (pomocník)
Garance
Mgr. Vladimír Maňas, Ph.D.
Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Jan Karafiát
Dodavatelské pracoviště: Ústav hudební vědy - Filozofická fakulta
Rozvrh
Út 15:50–20:45 N42; a So 14. 10. 10:00–21:00 N21, So 4. 11. 10:00–21:00 N21, So 2. 12. 10:00–21:00 N21
Předpoklady
NOW ( VH_15bcv Mužský sbor - cvičení )
Pro účinování v mužském sboru je třeba solidních pěveckých schopností a smysl pro intonaci a rytmus. Vítáme všechny nové zájemce, které po krátkém hlasovém přezkoušení přijmeme anebo odmítneme.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 44 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Tento kurs je zaměřen na rozvíjení praktických hudebních aktivit studentů. Soustředí se na nácvik sborových skladeb a jejich interpretační analýzu.
Osnova
  • Během semestru probíhají zkoušky, případně seminární schůzky s učiteli. Více viz "Informace učitele".
Literatura
  • ZENKL, Luděk. ABC hudební nauky. 7. rev. a dopl. vyd., v Edit. Praha: Editio Bärenreiter Praha, 2000. 202 s. ISBN 8086385019. info
  • FUKAČ, Jiří a Ivan POLEDŇÁK. Úvod do studia hudební vědy. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1995. 146 s. ISBN 80-706-7496-2. info
Výukové metody
Nácvik, soustředění, vystoupení.
Metody hodnocení
Povinná účast na zkouškách a vystoupeních.
Informace učitele
Jde o elitní sborové těleso, jehož posláním je nacvičovat kvalitní repertoár, který příliš často provozován nebývá. Páteří repertoáru jsou skladby české (Janáček, Smetana, Dvořák, Křížkovský) a ruské provenience.
Záznamy koncertů viz zde:
http://www.youtube.com/laskaopravdiva
Televizní reportáž o činnosti sboru viz zde:
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1095218055-terra-musica/21354215366/obsah/266158-muzsky-pevecky-sbor-laska-opravdiva
Pražské vystoupení 1. března 2015 se rovněž objevilo v TV: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/303385-bedrich-smetana-neni-zadne-maslo/
Noví zájemci o zpěv jsou vřele vítáni. Stačí si zaregistrovat předměty VH_15b a VH_15bcv a budete obesláni s instrukcemi. Připravujeme i víkendové soustředění, termín bude upřesněn.
Zkoušky se konají každé pondělí od 18:00 hodin v N21. Kdo hodlá chodit i do smíšeného sboru VH_15a (budu rád), tak ten je ve středu v 16:00 v N21.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.