POLn6002 Prostorová analýza voleb

Fakulta sociálních studií
jaro 2024
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Předpoklady
POLn4001 Kvantitativní přístupy v pol. && ! POL509 Prostorová analýza voleb
Základní znalost kvantitativních nástrojů.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o volebních výsledcích a jejich interpretaci. Absolvent kursu získá schopnost analyzovat volební výsledky ve víceúrovňové perspektivě. K hlavních schopnostem bude patřit především znalost kvantitativních nástrojů pro lepší interpretaci volebních výsledků.
Výstupy z učení
Po absolvování předmětu budou studující schopni porozumět a vysvětlit proč a jak funguje volební soutěž nejen na celostátní úrovni, ale také porozumí regionalizaci volební soutěže a místním specifikám.
Osnova
 • Přednášky probíhají každý týden dle následujícího rozvrhu: 1. Úvod do studia, seznámení se s literaturou a požadavky. 2. Základní vymezení podpory pol. stran ve sněmovních volbách ČR. 3. Kvantitativních nástroje – data, statistika a jejich specifika pro prostorovou analýzu. 4. Základní vymezení voličské podpory politických stran SR. 5. Statistika pro prostorovou analýzu - představení jednotlivých metod. Práce s daty a základní práce s GISem - jak se „dělá mapa“. 6. Volby do Senátu - případová studie většinového volebního systému v ČR. 7. Statistika pro prostorovou analýzu - představení jednotlivých metod. Práce s daty a základní práce s GISem - prostorová autokorelace. 8. Regionalizace českých krajských voleb. 9. Statistika pro prostorovou analýzu - představení jednotlivých nástrojů. Práce s daty a základní práce s GISem – představení pokročilých postupů – mapování reziduí a GWR. 10. Lokalizace komunálních voleb 11. Alternativní podoba volebního systému pro komunální volby 12. Méně známá podoba prezidentských voleb 13. Zápočet a závěrečný seminář
Literatura
  povinná literatura
 • PINK, Michal. Czech Republic : Regional Elections Without Regional Politics. In Schakel, Arjan H. Regional and National Elections in Eastern Europe : Territoriality of the Vote in Ten Countries. London: Palgrave Macmillan, 2017. s. 83 - 104. Comparative Territorial Politics. ISBN 978-1-137-51786-9. doi:10.1057/978-1-137-51787-6_4. info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Election Results, Candidate Lists and the Framing of Campaigns. In Boicu, Ruxandra; Branea, Silvia and Stefanel, Adriana. Political Communication and European Parliamentary Elections in Times of Crisis : Perspectives from Central and South-Eastern Europe. London: Palgrave Macmillan, 2017. s. 255 - 267. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-1-137-58590-5. doi:10.1057/978-1-137-58591-2_18. web nakladatele info
 • PINK, Michal. Possible Outcomes of Introducing a Majority System for Elections to the Czech Parliament’s Chamber of Deputies. Středoevropské politické studie. Brno: Masarykova univerzita, 2017, XIX, č. 2, s. 135 - 163. ISSN 1212-7817. doi:10.5817/CEPSR.2017.2.135. URL info
 • PINK, Michal a Josef SMOLÍK. Regionální aspekty volebního prahu krajských voleb v ČR. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.). XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 839-846. ISBN 978-80-210-8273-1. doi:10.5817/cz.muni.p210-8273-2016-108. URL info
 • HEJTMÁNEK, Jan a Michal PINK. Basic Spatial Patterns of Electoral Support in the 2013 Czech Presidential Election. European Electoral Studies. Brno: Katedra politologie, 2015, roč. 9, č. 2, s. 84 - 99. ISSN 1801-6545. URL info
 • VODA, Petr a Michal PINK. Explanation of spatial differentiation of electoral results in the Czech Republic and Slovak Republic. Communist and Post-Communist Studies. Los Angeles: University of California. Elsevier Ltd., 2015, roč. 48, č. 4, s. 301-316. ISSN 0967-067X. doi:10.1016/j.postcomstud.2015.09.002. URL info
 • PINK, Michal a Josef SMOLÍK. Regionalizace volebního chování s ohledem na podporu krajní pravice v ČR. In Ing. Viktorie Klímová, Ph.D. a Ing Vladimír Žítek, Ph.D. 18th International Colloquium on Regional Sciences. Brno. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 768 - 773. ISBN 978-80-210-7861-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-7861-2015-102. info
 • EIBL, Otto a Michal PINK. Senatorial elections: The majority model in the Czech Republic. Representation. London: Routledge - Taylor and Francis group, 2013, Vol. 49, N. 2, s. 169 - 187. ISSN 1749-4001. URL info
 • PINK, Michal. The Electoral Base of Left-Wing Post-Communist Political Parties in the Former Czechoslovakia. Středoevepské politické studie. Brno: MPÚ, 2012, XIV., 2-3, s. 170 - 190, 20 s. ISSN 1212-7817. info
 • PINK, Michal, Otto EIBL, Vlastimil HAVLÍK, Tibor MADLEŇÁK, Peter SPÁČ a Petr VODA. Volební mapy České a Slovenské republiky po roce 1993: vzorce, trendy, proměny. Brno: CDK, 2012. 261 s. Politologická řada. ISBN 978-80-7325-287-8. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, pracovní skupiny, prezentace odborníků z praxe a také studentských prací.
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování kurzu je potřeba získat minimálně 31 bodů z 50. Z toho 10 bodů lze získat na základě napsání průběžného testu, 30 bodů lze získat za kvalitní seminární práci a posledních 10 bodů za aktivní účast na seminářích (především plnění seminárních úkolů a prezentace vlastní práce. Známkování: A: 50-47 B: 46-43 C: 42-39 D: 38 - 35 E: 34 - 31
Informace učitele


Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Výuka probíhá každý týden.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023.