POL509 Prostorová analýza voleb

Fakulta sociálních studií
jaro 2019
Rozsah
1/1/0. 7 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. Mgr. Michal Pink, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Voda, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Daniel Kerekeš, Ph.D. (cvičící)
Garance
prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D.
Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Mgr. Lucie Pospíšilová
Dodavatelské pracoviště: Oddělení politologie - Katedra politologie - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
St 20. 2. 14:00–15:40 U41, St 27. 2. 14:00–15:40 U41, St 6. 3. 14:00–15:40 PC26, St 13. 3. 14:00–15:40 U41, St 20. 3. 14:00–15:40 U41, St 27. 3. 14:00–15:40 U41, St 3. 4. 14:00–15:40 U41, St 10. 4. 14:00–15:40 U41, St 17. 4. 14:00–15:40 PC26, St 24. 4. 14:00–15:40 PC25, Čt 2. 5. 12:00–13:40 PC25, Čt 9. 5. 12:00–13:40 PC25, St 15. 5. 14:00–15:40 U41
Předpoklady
POL593 Kvantitativní přístupy v pol.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o volebních výsledcích a jejich interpretaci. Absolvent kursu získá schopnost analyzovat volební výsledky ve víceúrovňové perspektivě. K hlavních schopnostem bude patřit především aplikace teoretických koncepntů a jejich další rozvíjení v rámci odborného diskursu.
Osnova
  • Přednášky probíhají každý týden dle následujícího rozvrhu: 1.Úvod do studia, seznámení se s literaturou a požadavky na absolvování kurzu, rozdělení seminárních prací. 2. Základní vymezení jendotlivých přístupů k prostorové analýze voleb. 3. Volby do Poslanecké sněmovny a jejich vliv na ostatní volby. 4. Volby do Senáty - případová studie většinového systému v ČR. 5. Seminář - prezentace studentských prací I. 6. Volby do krajských zastupitelských sborů - druhořadé volby. 7. Volby do EP - otázka volební účasti. 8. Komunální volby I. - specifika volebního systému 9. Komunální Volby II. - dvoje hlasování ve stejný moment. 10. Gerrymandering v podmínkách ČR. 11. Seminář - prezentace studentských prací II. 12. Přítomnost antysystémových kandidátních listin ve volbách 13. Zápočet a závěrečný seminář.
Literatura
  • VODA, Petr a Michal PINK. Kandidáti v poslaneckých volbách. Analýza preferenčního hlasování ve volbách do PS PČR v roce 2006. Středoevropské politické studie. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU, 2009, roč. 2009, 2-3, 18 s. ISSN 1212-7817. info
  • EIBL, Otto, Vlastimil HAVLÍK, Jakub KYLOUŠEK a Michal PINK. Krajské volby 2008. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 175 s. ISPO č. 10. ISBN 978-80-7325-187-1. info
  • PINK, Michal a Josef SMOLÍK. Local Elections and Extreme Right-Wing Political Parties in the Czech Republic in 2006. World Political Science Review. The Berkley Electronic Press, 2008, roč. 1/2008, I., s. on line, 20 s. ISSN 1935-6226. info
  • KYLOUŠEK, Jakub. Analýza kandidátních listin pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006 (případová studie volebního kraje Jihomoravského). In DANČÁK, Břetislav a Vít HLOUŠEK. Parlamentní volby 2006 a česká politika. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006. s. 177-192. ediční řada Sborníky, svazek č. 30. ISBN 80-210-4161-7. info
Výukové metody
Přednášky, semináře, pracovní skupiny, prezentace studentských prací.
Metody hodnocení
Pro zdárné absolvování kurzu je potřeba získat minimálně 61 bodů ze 100. Z toho 60 bodů lze získat na základě napsání závěrečného testu, 20 bodů lze získat za kvalitní seminární práci a posledních 20 bodů za aktivní účast na seminářích spojenou s prezentací konkrétního tématu (seminární práce) nebo napsáním eseje. Známkování: A: 100 – 93 B: 92 - 85 C: 84 – 77 D: 76 - 69 E: 68 - 61, F: 60 a méně.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/fss/jaro2019/POL509