ENS106 Ekologická ekonomie

Fakulta sociálních studií
podzim 2016
Rozsah
2/0/0. 6 kr. Ukončení: z.
Vyučující
RNDr. Naděžda Johanisová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Světla Kolaříková (cvičící)
Garance
doc. Mgr. Bohuslav Binka, Ph.D.
Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Kontaktní osoba: Ing. Veronika Išová
Dodavatelské pracoviště: Katedra environmentálních studií - Fakulta sociálních studií
Rozvrh
Út 9:45–11:15 P21
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Předmět si smí zapsat nejvýše 100 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/100, pouze zareg.: 0/100, pouze zareg. s předností (mateřské obory): 0/100
Jiné omezení: Kurz se otevírá při 5 a více přihlášených studentech.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Na konci kursu by měl student:
Umět pojmenovat a argumentovaně zpochybnit některé nevyslovené předpoklady a postuláty mainstreamové ekonomické teorie; Orientovat se v historii mainstreamových a alternativních historických proudů; Vysvětlit vybrané alternativní ekonomické koncepty, modely a přístupy; Aplikovat získané vědomosti v konkrétních environmentálních a sociálních souvislostech a kontextech; Posílit své schopnosti kritického myšlení, zlepšit své sociální dovednosti a vlastní schopnosti hodnocení problémů, analýzy a argumentace v oblasti ekologické ekonomie.
Osnova
 • Seznámení - vzájemně a s kursem. Některé pojmy a úvodní aktivita.
 • Základní postuláty klasické a neoklasické ekonomie a jejich kritika.
 • Neoklasická ekonomie a Keynes. Teorie dokonalé konkurence a její kritikové.
 • Simulační hra: Bangladéš - dva pohledy na rozvoj.
 • Příroda ve středoproudé ekologické ekonomii.
 • Kritika ekonomického růstu.
 • Peníze,jejich tvorba, problém úroku a implikace pro přírodu a společnost, diskontování budoucnosti.
 • Kritika volného obchodu a teorie komparativní výhody.
 • Ekonomiky, na které ekonomie zapomněla, ekonomická lokalizace, sociální ekonomika.
 • Ekonomické alternativy v praxi.
 • Pozn.Tento sylabus je orientační a každoročně se trochu mění. Studenti mají každoročně během kursu k dispozici aktualizovaný a podrobný sylabus kursu (včetně podrobného popisu požadavků k zápočtu).
Literatura
  povinná literatura
 • FRAŇKOVÁ, Eva. Lokální ekonomiky v souvislostech, aneb, Produkce a spotřeba z blízka. 1. vydání. 216 stran. ISBN 9788021077409. info
 • JOHANISOVÁ, Naděžda. Ekologická ekonomie: vybrané kapitoly. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 88 s. ISBN 978-80-210-7116-2. info
  neurčeno
 • CAPRA, Fritjof. Bod obratu :věda, společnost a nová kultura. Translated by Miroslav Štýs. Vyd. 1. Praha: DharmaGaia, 2002. 514 s. ISBN 80-85905-42-6. info
 • SCHUMACHER, E. F. Malé je milé : aneb ekonomie, která by počítala i s člověkem. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2000. 284 s. ISBN 807239035X. info
Výukové metody
Výuka probíhá formou kombinace přednášek, podporovaných promítáním zpětným projektorem, a interaktivních aktivit studentů. Tyto aktivity zahrnují skupinový brainstorming, práci s textem a se systémovými a dalšími diagramy, diskuse ve dvojicích a malých skupinách, společné diskuse, společnou a skupinovou práci s texty a simulační hru.Samostatné práce studentů zahrnují také povinnou četbu, z vybraného textu pak zpracují recenzi - blíže viz Metody hodnocení.
Metody hodnocení
Závěrečné hodnocení sestává z recenze knihy (vybrané ze seznamu doporučené literatury, který se každoročně aktualizuje)a čtyř průběžných testů v průběhu semestru (vždy v hodině). V testech studenti osvědčí znalost literatury, která je ke kursu povinná. Ke kursu je k dipozici podrobný sylabus a další studijní materiály. Kurs je ukončen zápočtem.
Informace učitele


Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019.