Bi6365 Bakalářská práce ze zoologie II.

Přírodovědecká fakulta
jaro 2018
Rozsah
0/9/0. 9 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Tomáš Bartonička, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jindřiška Bojková, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Martina Dávidová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Dušátková, Ph.D. (cvičící)
Assoc. Prof. MVDr. Ivona Foitová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Lenka Gettová (cvičící)
Mgr. Iveta Hodová, Ph.D. (cvičící)
prof. Ing. Marcel Honza, Dr. (cvičící)
prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Nikol Kmentová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Adam Konečný, Ph.D. (cvičící)
RNDr. Šárka Mašová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Petr Pařil, Ph.D. (cvičící)
prof. Mgr. Stanislav Pekár, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dana Rymešová, Ph.D. (cvičící)
doc. RNDr. Jana Schenková, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Vít Syrovátka, Ph.D. (cvičící)
Ing. Pavel Šamonil, Ph.D. (cvičící)
prof. RNDr. Andrea Vetešníková Šimková, PhD. (cvičící)
Mgr. Marie Zhai, Ph.D. (cvičící)
doc. Mgr. Jan Zukal, Dr., MBA (cvičící)
doc. RNDr. Alena Žákovská, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Kontaktní osoba: doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D.
Dodavatelské pracoviště: Ústav botaniky a zoologie – Biologická sekce – Přírodovědecká fakulta
Předpoklady
Bi5785 Bakal. práce I. && NOW ( Bi6801 Zool. sem. II. )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět je koncipován jako kurz motivující studenta k napsání bakalářské práce splňující veškeré požadavky na ni kladené.
Výstupy z učení
Absolvování tohoto kurzu zajistí, že student odevzdá bakalářskou práci odsouhlasenou vedoucím. (Student by tak měl být připraven k úspěšné obhajobě práce).
Osnova
  • Studium literárních pramenů, sběr materiálu, zpracování dat, vědecká prezentace.
  • Individuální konzultace v průběhu zpracování bakalářské práce.
Výukové metody
Samostatná práce studentů pod vedením vedoucího práce.
Metody hodnocení
Zápočet je udělený za odevzdání práce se souhlasem vedoucího.
Další komentáře
Studijní materiály
Poznámka k ukončení předmětu: Zápočet uděluje ředitel ÚBZ doc. RNDr. Jan Helešic, Ph.D. Podmínkou udělení zápočtu je odevzdání bakalářské práce.
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008 - akreditace, jaro 2011 - akreditace, podzim 2010 - akreditace, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2011 - akreditace, jaro 2012 - akreditace, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, jaro 2021, jaro 2022, jaro 2023, jaro 2024.